Szerkesztőbizottság

Gál Péter

Gál Péter egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, 2000-től. 2004-től 2010-ig a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság vezető közgazdásza, ügyvezető igazgatója. 1998 – 2002 között a Győri Széchenyi István Egyetem Világgazdasági tanszékének vezetője. Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (MKKE) folytatta. Okleveles közgazda és nemzetközi szakértői szakközgazda. Egyetemi doktori címet ugyanazon az egyetemen szerzett. 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémián szerzett közgazdaságtudományi területen kandidátusi fokozatot, 1999-ben ugyancsak közgazdaságtudományból habilitált doktori címet szerzett.

Tudományos, oktatási és elemzési munkássága elsősorban a globalizációs folyamat mikro- és makrogazdasági összefüggéseire és következményeire koncentrálódik. A gazdaságpolitikai alkalmazkodással, a mikro- és makroszféra közötti kölcsönhatásokkal és a nemzetközi vállalati stratégiák, a nemzetközi tőkeáramlás kérdésköreivel foglalkozott publikációiban. Főbb oktatási, tudományos területei: a közgazdasági és üzleti stratégiák, a transznacionális vállalati stratégiák, a globalizáció és gazdaságpolitika, a fejlesztéspolitika változásai és a pénzügyi szektor átalakulása.

A Budapesti Corvinus Egyetemen kívül oktat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Menedzser Szak Ph.D. programján és a Viena University of Economics-on. A Magyar Fejlesztési Bank 2002-ben átalakított stratégiájának kialakítója. A Magyar Fejlesztési Bank vezető közgazdászaként kialakította, és irányította az MFB makrogazdasági elemzéseinek készítését, illetve irányította az MFB makrogazdasági, stratégiai tevékenységét. Alapítója és szerkesztőbizottsági elnöke a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance című magyarul és angolul megjelenő negyedéves közgazdasági szakfolyóiratnak. 2010-ben „A globalizációs folyamat mikro- és makrogazdasági összefüggéseire és következményeire koncentrálódó tudományos, oktatási és elemzési munkássága elismeréseként” a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést, 2000-ben az MTA nívódíját kapta.

Publikációinak száma 194, ebből 52 idegen nyelven jelent meg.