Szerkesztőbizottság

Palánkai Tibor

Palánkai Tibor a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professzor emeritus, 2002. júniusa óta alelnöke az MFB Igazgatóságának. A Közgazdaság-tudományi Bizottság, a Nemzetközi Gazdasági és Fejlődéstani Bizottság elnöke, az Európai Közösségi Tanulmányok Magyar Társasága alelnöke, az Európai Párbeszéd Alapítvány Kuratóriumának elnöke, és az Európai Tanulmányok Akadémiai Tanácsnak elnöke.

Okleveles közgazdász, 1960 júliusa óta dolgozik a Budapesti (korábban Marx Károly) Közgazdaságtudományi Egyetemen. A különböző fokozatú oktatói beosztások után 1982-ben nevezték ki egyetemi tanárnak. 1977 és 1983 között az egyetem tudományos rektor-helyettese volt, 1983 és 1995 között a Világgazdasági Tanszéket vezette. 1997 júliusa és 2000 februárja között az egyetem rektora volt. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Európai Tanulmányi és Oktatási Központ igazgatója.

1961 júliusában védte meg egyetemi doktori értekezését, majd 1973-ban szerezte meg a kandidátusi címet, 1986 júniusában pedig az akadémiai doktori értekezését. Az MTA közgyűlése 1995 decemberében levelező taggá választotta, 2004. májusától az MTA rendes tagja. Tudományos munkásságáért 1994-ben elnyerte az Akadémiai Díjat. 1998-ban megkapta a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjét, valamint a Deák Ferenc díjat. Kutatásait a 90-es évektől főként az európai integráció, a kelet-európai átalakulás és utóbb a magyar EU csatlakozás összefüggéseire koncentrálta. Kiemelten foglalkozik a gazdasági unió, a gazdaságpolitikai koordináció és az integráció mérésének kérdéseivel.

Az elmúlt 10 évben külföldön rendszeres oktatói tevékenységet végzett. Az Európa-tanulmányok terén végzett oktatói tevékenységéért 1994-ben elnyerte a Jean Monnet Chairholder címet. 2001. júliusában 3 évre brüsszeli EU Bizottság mellett működő Európai Egyetemi Tanács tagjává választottak, ahol a csatlakozó országokat képviseli. Korábban elnöke az MTA Nemzetközi gazdasági kapcsolatok és fejlődés tanulmányok szakbizottságának. 3 éven keresztül elnöke a BKE Habilitációs Bizottságának és 1995-97-ben, majd 2001-től ismételten az OTKA Társadalomtudományi Szakkollégiuma Közgazdasági Bizottságának. 1992-ben megválasztották a Külpolitikai Társaság alelnökének.. 1997 és 2000 között tagja a Magyar Akkreditációs Bizottságnak, s elnöke a Közgazdasági szakbizottságának. Jelenleg elnöke az Európai Tanulmányi Központok Akadémiai Tanácsának. 2002. novembere és 2004 áprilisa között elnöke volt az EU Kommunikációs Közalapítvány Kuratóriumának.