Pathology of prostate cancer ppt

A Klinikai Onkológia lektorált szakfolyóirat, amelyben elsősorban a szerkesztőség által felkért összefoglaló tanulmányokat jelentetünk meg.

gyertyák fertőző prosztatitis

Témáink között szerepelnek a klinikai onkológia legkülönbözőbb kérdései az elmélettől a gyakorlatig, a diagnosztikától a terápiáig, beleértve a speciális szakterületeket is. A lap célja a gyakorló onkológusok folyamatos továbbképzésének biztosítása.

A libidó a prosztatitis kezelése után benyújtása: Neumann Anna szerkesztőségi titkárnak történik. E-mail: klinikaionkologia gmail.

Benign Prostatic Hyperplasia vs Prostate Cancer

Ilyen esetben a kézirat benyújtásakor az első kiadó engedélyét csatolni kell, és a másodközlés címoldalán lábjegyzetben fel kell tüntetni az eredeti közlés helyét teljes idézési formában. A közlésre benyújtott kézirat nem tartalmazhat korábban már megjelent vagy közlésre máshol benyújtott vagy már elfogadott, de még nem megjelent közlemény részét képező anyagot. A beteg azonosítására alkalmas információ nem közölhető a közlemény szövegében, sem az ábrákon, hacsak az nem elengedhetetlenül szükséges a tudományos interpretációhoz és a beteg írásos beleegyezést adott a közléséhez.

mi a prostatitis és miért történik

A közleményben a beteg beleegyezésének tényét fel kell tüntetni. A közlemény tulajdonjoga copyright a megjelenésig a szerző k é, amely a megjelenéssel automatikusan a kiadóra száll át, kivéve, ha a szerző a benyújtáskor erről másként nem nyilatkozik. A kézirat elbírálása titkosan történik.

A szakértő az elbírálandó közleményt a szerzőre utaló valamennyi jelölés elhagyásával kapja meg amennyiben ez technikailag lehetséges. A szakértő — ha maga másképpen nem nyilatkozik — ismeretlen marad a szerző számára. Ez a terjedelem mintegy 20 karakternek felel meg. Az angol és a magyar absztrakt, az ábrák és a táblázatok, valamint maximum 40 irodalmi idézet ehhez a karakterszámhoz pluszként csatlakozhat.

Az elektronikus illusztrációkat illetően lásd a mellékletet!

Az elfogadott kéziratokat nyelvi szempontból a pathology of prostate cancer ppt és a kiadással megbízott gondozza a fent hivatkozottak szerint. A rövidítéseket — a szaknyelvben megszokott formában — a szövegben az első megjelenés helyén, a rövidítendő kifejezés után, zárójelben használják először.

A hosszt, a magasságot, a súlyt tömeget és a térfogatot metrikus egységben, a hőmérsékletet °C-ban, a vérnyomást Hgmm-ben, a laboratóriumi vizsgálatok eredményét az SI-rendszer egységeiben kell megadni. Szükség esetén a régi konvencionális egység is használható zárójelben. Címoldal Tartalmazza a dolgozat tömör, nem kinyilatkoztató címét ne legyen több karakternél, és ne tartalmazzon rövidítést ; a szerzők teljes nevét és beosztását; a szerzők munkahelyét magyarul és angolul; a kapcsolatot tartó szerző levelezési címét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, a futócímben megjelentetésre szánt rövid címet.

Összefoglalás A két absztrakt magyar és angol nyelven ne legyen hosszabb egyenként karakternél. Az összefoglalók után meg kell adni a kulcsszavakat maximum 5lehetőleg az Index Medicus ajánlásaival, magyar és angol nyelven.

a szóda prosztatitis kezelése

Szöveg Összefoglaló közleményeknél a téma által kívánt ésszerű tagolás érdekében alcímek beiktatása célszerű. Irodalomjegyzék Az irodalomjegyzékben csak azok a publikációk szerepelhetnek, amelyekre a szövegben hivatkozás történik. Csak lektorált folyóiratban nyomtatásban vagy online már megjelent adatokra lehet hivatkozni.

krónikus prosztatitis kezelése a házban

Kivétel a közlésre elfogadott cikk, amelyet számozott irodalomként fel lehet tüntetni in press megjelöléssel. Kerülni kell az előadásra és az absztraktra hivatkozást is, mivel ezek nem lektorált anyagok.

Szóbeli közlés nem szerepelhet számozott irodalomként.

ejakuláció a prosztatitis kezelésében

A hivatkozásokat a szövegben, táblázatokban, ábramagyarázatokban történő megjelenés sorrendjében kérjük számozni, és az irodalomjegyzéket ennek megfelelően rendezni nem betűrendi sorrendben. A folyóiratok nevének rövidítésénél az Index Medicus szabályai az irányadók. A listát az alábbi példák szerint kérjük szerkeszteni: Folyóiratcikk: 1. Normalising the blood pressure in bleeding trauma patients may be harmful. Lancet ; Könyvfejezet: 2.

Small ~21nuclnon-coding RNAs that are encoded in the genomes of plant and animals.

Degenerative disease of the spine. In: Atlas SW editor. Magnetic resonance imaging of the brain and spine.

  • Prosztata fájdalom adóssággal
  • Зная секрет, в этом уже нельзя было сомневаться.
  • Если дело и дальше так пойдет, подумал Олвин, то мы скоро очутимся там, откуда начали".
  • Genomika klinikai alkalmazásai ppt letölteni
  • Akut prosztatitis táplálkozás
  • Я совсем не .
  • Információk szerzőinknek | Klinikai Onkológia

New York: Raven Press; Könyv: 3. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; Az idézés formáját illetően a Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals irányelveit követjük. Irodalmi mű, elektronikus publikáció stb. Illusztrációk Az elektronikus illusztrációk formai követelményeit külön oldalon részletesen ismertetjük ennek a tájékoztatónak a mellékleteként. Az ábrák, táblázatok szövege részletes, önmagában is értelmezhető legyen.

A bennük szereplő rövidítések magyarázatát fel kell tüntetni. A számozást a vásároljon prosztatitis kezelést történő megjelenés sorrendjében kérjük, arab számokkal. Az ábrák, táblázatok címét és szövegét külön-külön lapon kérjük feltüntetni. Az ábrában ne szerepeljen idegen nyelvű szöveg. Kísérő levél A kézirat benyújtásakor a szerzők mellékeljenek nyilatkozatot az alábbiakkal: — a dolgozat első közlés, amelyet a szerzők a Klinikai Onkológia számára közlésre felajánlanak; — a dolgozat tartalmát valamennyi szerző ismeri, azzal egyetért, köztük érdekütközés nincs; — a szerzők a cikk megjelenése esetén a közlés jogáról lemondanak; — támogatás, érdekeltség, érdekellentét feltüntetése.

A kísérő levelet valamennyi szerző lássa el aláírásával! Írásbeli engedélyek — már közölt adat, ábra kerül ismételten felhasználásra; — személyt felismerhetően ábrázoló fotó, betegadatokat tartalmazó szövegrész, pathology of prostate cancer ppt közlése indokolt; — másodközlésről van szó lásd fent! Az itt nem szereplő fájlformátumokkal kapcsolatban külön megbeszélés szükséges.

Az ábrák nagysága A digitális kép két kulcsparamétere a vízszintes, illetve függőleges méret pl. A két érték egymással fordított arányban változik, azaz a felbontás növelésével csökken a mm-ben számított méret és viszont.

Nyomdai felhasználásról lévén szó, a szükséges felbontás dpi. A digitális képek web, digitális kamerák alapértelmezésben általában 72 dpi felbontásúak.

Így pl. Az interneten elérhető képek speciális esetektől eltekintve méretüknél fogva alkalmatlanok a kiadványokban való közlésre! Fontos: a JPG formátum eleve tömörített az eredeti kép méretének kb. Mentésnél a tömörítés mértékének további növelése pl.

Genomika klinikai alkalmazásai 1.

Szkennelés esetén az eredeti kép is megfelelő minőségű legyen! Ha nem fotót szkennel hanem bármilyen nyomatot: könyv, folyóirat, stb ábrájátcsak megfelelő szkennerrel és szoftver segítségével lehet kielégítő minőségű képet előállítani, ezek híján ajánlott az eredeti képet a kiadó rendelkezésére bocsátani.

Grafikonok, diagramok, vektoros ábrák a diagramokat ppt- vagy xls-fájlban kérjük. A diagramokat ne alakítsák át képpé. Hordozók Amennyiben a fájlméret lehetővé teszi, a kép, ábra e-mailhez csatolt mellékletben is küldhető.

Információk szerzőinknek

Ezenkívül tudunk fogadni anyagot cd-n, dvd-n, pendrive-on, illetve ftp-szerveren. Ez a szöveg csak technikai kérdésekkel foglalkozik.

selttink a prosztate véleményekkel

Az itt részletezetteken kívül természetesen elengedhetetlenül fontos a képek, ábrák megfelelő esztétikai színvonala, érthetősége, áttekinthetősége. Amennyiben ábrákkal, illusztrációkkal kapcsolatos problémája, kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Literatura Medica Kiadó munkatársaival! Literatura Medica Kiadó Tel: 11 Email: litmed lam.

Fontos információk